Overige Publicaties

Schrijven. Dat is wat ik het liefste doe, maar daarnaast doe ik natuurlijk nog veel andere dingen. Ik raad iedereen aan ook iets te doen als bestuurder van non-profit organisaties. Mij geeft het veel plezier, maar ik vind ook dat het moet: het hoort erbij. 43 jaar in de accountancy is natuurlijk ook niet mis. Ik vond en vind het een mooi vak. Graag hield ik mijn klanten een spiegel voor en dat doe ik nu mijn lezers, toehoorders en cursisten. Ik maak veel gebruik van praktijkvoorbeelden, daar heb ik er voldoende van, en ik probeer te inspireren. Ik publiceer zo nu en dan artikelen in kranten en tijdschriften, meestal over pensioenen en zorg.

Hieronder een greep uit publicaties in kranten en tijdschriften.

In de Haagse wandelgangen gaat het gerucht dat de PvdA voor kunst en cultuur 50 miljoen extra wil uittrekken om daarmee een deel van de bezuinigingen ongedaan te maken. De VVD wil 100 miljoen extra bezuinigen. Het zou wel eens kunnen dat ze in het midden uitkomen: nog 25 miljoen extra bezuinigen. Dus heb ik onderstaand beroep gedaan op René Leegte, lid van de Tweede Kamer voor de VVD, (er geen woordvoerder voor kunst en cultuur), maar ook voorzitter van Holland Opera, en in dat bestuur zit ik ook.
 
‘René, leg me uit waarom de VVD dit standpunt heeft.

Ik snap er niets van, het lijkt wel of ik in een vreemd land leef.
Om Alain de Botton te citeren, ik wilde dat ik het zelf zo had opgeschreven: ‘Kunst herinnert ons aan wat er echt toe doet’. Kunst brengt concepten over, niet alleen met de rede, maar ook met de zintuigen. De bezuinigers houden letterlijk hun ogen en oren gesloten. De Botton: ‘We hebben kunst nodig omdat we zo vergeetachtig zijn.’ En ‘Goede kunst is de zintuigelijke voorstelling van de ideeën die er het meest toe doen voor het functioneren van onze ziel.’
Kunst en cultuur leren ons mededogen, herinneren ons aan tederheid, brengen ons opnieuw de grote verhalen onder ogen en oren. Kunst en cultuur is essentieel voor het functioneren van een samenleving, juist als die samenleving van veel kanten onder druk staat.

Dat is wat ik vind. En nu is er een grote groep die een heel andere kant uitgaat en kennelijk een ander beeld heeft van hoe een samenleving functioneert. Dat kan en mag, maar het is echt voor het eerst in mijn leven dat ik me zo vervreemd voel van de ideeën in Den Haag. En ik wil het zo graag snappen zodat ik me weer een beetje thuis kan voelen. René, help me!!!’