Overige Publicaties

Schrijven. Dat is wat ik het liefste doe, maar daarnaast doe ik natuurlijk nog veel andere dingen. Ik raad iedereen aan ook iets te doen als bestuurder van non-profit organisaties. Mij geeft het veel plezier, maar ik vind ook dat het moet: het hoort erbij. 43 jaar in de accountancy is natuurlijk ook niet mis. Ik vond en vind het een mooi vak. Graag hield ik mijn klanten een spiegel voor en dat doe ik nu mijn lezers, toehoorders en cursisten. Ik maak veel gebruik van praktijkvoorbeelden, daar heb ik er voldoende van, en ik probeer te inspireren. Ik publiceer zo nu en dan artikelen in kranten en tijdschriften, meestal over pensioenen en zorg.

Hieronder een greep uit publicaties in kranten en tijdschriften.

De leeftijd waarop mensen met pensioen gaan wordt nu verhoogd van 65 naar 67 jaar. Maar het is niet meer dan rommelen in de marge. Het is tijd om het stelsel grondiger op de schop te nemen: met flexibeler en geleidelijk met pensioen gaan, het ingeschakeld houden van ouderen, en vooral: de pensioenen minder afhankelijk maken van de luimen van de financiële markten./p>

Dat laatste kan door zowel de premies als de uitkeringen te baseren op punten die recht geven op een bepaald aandeel in het bruto nationaal product. De puntenwaarde gaat op en neer met wat we met zijn allen (inclusief ouderen!) opbrengen. Belegging vindt niet plaats in financiële activa, maar in reële activa: investeringen die een bijdrage leveren aan groei en welzijn, zoals investeringen in infrastructuur, onderwijs en research en ontwikkeling.

pdfEen_herzien_pensioenstelsel.pdf