Overige Publicaties

Schrijven. Dat is wat ik het liefste doe, maar daarnaast doe ik natuurlijk nog veel andere dingen. Ik raad iedereen aan ook iets te doen als bestuurder van non-profit organisaties. Mij geeft het veel plezier, maar ik vind ook dat het moet: het hoort erbij. 43 jaar in de accountancy is natuurlijk ook niet mis. Ik vond en vind het een mooi vak. Graag hield ik mijn klanten een spiegel voor en dat doe ik nu mijn lezers, toehoorders en cursisten. Ik maak veel gebruik van praktijkvoorbeelden, daar heb ik er voldoende van, en ik probeer te inspireren. Ik publiceer zo nu en dan artikelen in kranten en tijdschriften, meestal over pensioenen en zorg.

Hieronder een greep uit publicaties in kranten en tijdschriften.

Woongemeenschappen als alternatieve zorgStaatssecretaris Martin van Rijn (VWS) wil demente mensen zo lang mogelijk in hun eigen huis laten wonen. De vraag of en zo ja, in hoeverre dat mogelijk is blijft in zijn plannen onderbelicht. Mensen met beginnende dementie willen niet anders dan thuis wonen, en in hun geval kan het ook. Voor mensen met zware dementie is er geen keuze: die moeten worden opgenomen. Maar hoe zit het met die grote groep ertussenin?

 

Ik pleit voor een alternatieve oplossing: Laat dementen met gezonde ouderen bijeen wonen in kleine leefgemeenschappen waar iedereen naar eigen vermogen bijdraagt. Samen koken, schoonmaken, boodschappen doen, voor een tuin zorgen. Samen verantwoordelijk zijn. Met een beroep op wat de mensen wel kunnen.

pdfLeefgemeenschappen als alternatief voor dementerenden en hulpbehoevenden FD 22 juni 2013