Overige Publicaties

Schrijven. Dat is wat ik het liefste doe, maar daarnaast doe ik natuurlijk nog veel andere dingen. Ik raad iedereen aan ook iets te doen als bestuurder van non-profit organisaties. Mij geeft het veel plezier, maar ik vind ook dat het moet: het hoort erbij. 43 jaar in de accountancy is natuurlijk ook niet mis. Ik vond en vind het een mooi vak. Graag hield ik mijn klanten een spiegel voor en dat doe ik nu mijn lezers, toehoorders en cursisten. Ik maak veel gebruik van praktijkvoorbeelden, daar heb ik er voldoende van, en ik probeer te inspireren. Ik publiceer zo nu en dan artikelen in kranten en tijdschriften, meestal over pensioenen en zorg.

Hieronder een greep uit publicaties in kranten en tijdschriften.

Financieel Dagblad, 13 februari 2013

De media leggen de oorzaak voor de situatie waarin SNS Reaal verzeild is geraakt bij de top van de bank, met hier en daar een sneer naar DNB. Maar is dat terecht? Ik laat in het midden wat de bestuurders van SNS te verwijten valt, maar het is wel duidelijk dat de echte oorzaak niet ligt bij de bank, maar bij de markt voor onroerend goed.

De onroerend goed jongens betalen SNS Reaal niet terug wat ze hebben beloofd. En dat kunnen ze deels ook niet omdat hun cash flow door gebrek aan verkoopopbrengsten en huurinkomsten is opgedroogd. Het onroerend goed wereldje zal wijzen op de kredietcrisis, maar dat is maar voor een klein deel terecht. Ook als het economisch veel beter was gegaan hadden we nu gezeten met teveel kantoorruimte, teveel winkels en teveel recreatiewoningen. Er is gewoon slecht gepland. Gestimuleerd door lagere overheden die het helemaal zagen zitten is er teveel gebouwd. De nationale regie is uit de hand gelopen. Waar ligt die regietaak? Bij de overheid, waar anders?

Sybren Kalkman, oud-partner van KPMG en schrijver van ‘Struikelbank