In: 'De Accountant', mei 2005

Op 1 januari 2005 ging Sybren Kalkman, partner KPMG, met pensioen. Onlangs verscheen zijn derde boek ‘Moordeiland’ met in de hoofdrol de accountant Rob van Dam. Zes vragen.

In hoeverre zijn de gebeurtenissen in uw boeken gebaseerd op praktijkervaringen? Moderne thrillers zijn bijna steeds geschraagd met intensieve research. Research is tijdrovend en ik had het druk, dus liet ik de boeken spelen binnen mijn eigen (geliefde) vak. Hoewel de verhalen zijn verzonnen, is de enscenering ontleend aan de praktijk.

Lees verder in 'De Accountant'