Intriges, moord en liefde in het 16de-eeuwse Venetië. Het succes lijkt Roberto Zenier, bevelhebber in de Venetiaanse vloot, aan te komen waaien. Op een mooie dag in 1537 ontmoet hij de twee vrouwen die een grote rol in zijn leven gaan spelen: Bettina, een levenslustig hoertje met ambitie, en de bescheiden, adellijke Portia aan wie hij zijn hart verliest. De vader van Portia betrekt hem bij een geheim, winstgevend project dat te maken heeft met de recente ontdekking van Amerika. Hij belandt ermee in een web van gewelddadige intriges. Een persoonlijke opdracht van de doge leidt tot een bloedstollende ontknoping.

‘Venetiaans Vuur is een indrukwekkende historische thriller waarin je het zestiende-eeuwse Venetië bijna kunt horen, ruiken en voelen.’

 

Bestel 'Venetiaans Vuur' direct in de webshop!

Venetiaans vuur

 • Venetië, 1537: moorden en aanslagen, een belegering, internationale politieke intriges, ontluikende liefde, machtsstrijd. Met als achtergrond dat Columbus echt Amerika niet heeft ontdekt, hoe graag Spanje ons dat ook wil laten geloven.

  Het is moeilijk te ontkomen aan je bestemming zoals die wordt bepaald door wat je kunt. Voor bevelhebber van de Venetiaanse vloot Roberto Zenier zijn dat zijn leiderseigenschappen. Het succes lijkt hem aan te waaien. Op een zonnige dag ontmoet hij de twee vrouwen die zijn leven zullen bepalen: Bettina, een levenslustig hoertje met ambitie, en de bescheiden, adellijke Portia aan wie hij zijn hart verliest. Roberto vindt het lastig om zijn houding te bepalen, want Portia gedraagt zich afwachtend en onvoorspelbaar. Ze lijkt bescheiden, is wereldvreemd, en wil dat Roberto zijn gewelddadige beroep opgeeft. Beiden proberen zichzelf te veranderen om daarmee de liefde voor elkaar blijvend te maken. Maar zal dat lukken?

  Roberto raakt tegen zijn zin betrokken bij een geheim plan om een Venetiaanse expeditie naar Amerika te zenden. Maar er breekt oorlog met de Turken uit en hij krijgt de opdracht om Paxos, een havenstadje aan de zuidpunt van de Peloponnesos, voor Venetië te heroveren. 

  Terug in Venetië komt hij op het spoor van boeken en een manuscript die bewijzen dat een Venetiaan al lang voor Columbus in Amerika was. Spanje doet in heel Europa naspeuringen naar documenten die afbreuk kunnen doen aan de Spaanse aanspraken en wil ze allemaal vernietigen. Ondertussen vinden in Venetië geheimzinnige moorden op jonge edelen plaats. Het is doge Gritti zelf die Roberto de opdracht geeft om uit te zoeken wat er aan de hand is en de daders op te sporen.

 • Iedereen die het met eigen ogen heeft gezien, is ondersteboven van Venetië. In het huidige Venetië stap je terug in de 16e eeuw. Je kunt de tochten door de stad die Roberto in het boek maakt nog steeds zelf nalopen en -varen. Maar tegelijkertijd is Venetië een middel voor het begrijpen van onze eigen tijd. Er kwamen tal van vernieuwingen vandaan. Op het gebied van handel, fabricage, kunst en muziek. Venetië was het Silicon Valley van de 16e eeuw! Dat Spanje ons wilde laten geloven dat Columbus Amerika heeft ontdekt, berustte op eenzelfde verdraaiing van de werkelijkheid als de bewering over massavernietigingswapens in Irak of de argumenten van pro Brexit-politici.

  Het Venetië van toen gebruikte concepten van management en overheidbesturing die wij nog steeds gebruiken. Een daarvan is de regie van de overheid over de economie zonder de vrije koopmansgeest te smoren. De edelen van Venetië waren een bijzonder soort edelen: ze waren kooplui. In de meeste landen waren edelen hovelingen, lees de geschiedenis van Willem van Oranje aan het Brusselse hof er maar op na. De handel, het geld verdienen, stond voorop. Venetië had een beleid gericht op samenwerking en niet op onderdrukking. Een beleid gericht op volledige werkgelegenheid en faire beloning. Als je de cijfers ziet was die beloning schamel en was de armoede groot, maar het verschil met de situatie in andere Europese landen was enorm.

  De staat hield een strategische voorraad graan aan om ook bij slechte oogsten en afgesloten toegangswegen het proletariaat te kunnen voeden: de werkers waren deel van de oorlogsmachine die weer in dienst stond van de handel. De staat was eigenaar van de grootste onderneming van die tijd: het Arsenaal, waar de schepen werden gebouwd. Die bleven eigendom van de overheid, die de laadruimte verhuurde. Venetianen deden dingen als vanzelf waar we later pas de woorden voor vonden, zoals socialisme, arbeidsverdeling, werken aan de lopende band, democratie, staatsonderneming, grootschalig milieubeheer, de nationale staat, imperialisme en poldermodel. De stad functioneerde als een (relatieve) eenheid. Dat moest ook wel, want de bevolking van Venetië was maar klein: er woonden op het hoogtepunt 150.000 mensen in de stad, in Constantinopel woonden er 500.000. Venetië kon het alleen maar redden (bijna 1.200 jaar lang) tegenover de Turken in het Oosten en Zuiden, de Genuezen en de Spanjaarden in het Westen en de Fransen, Duitsers en Oostenrijkers in het Noorden door slimmer en doelmatiger te zijn en te beschikken over betere informatie. Het Venetië van 1537 is een voorbeeld voor het Europa van nu.

 • De Republiek was in 1537 een maatschappij in overgang. De stad was al op zijn retour, maar was rijk en het duurde lang voordat men tot zich liet doordringen dat er wezenlijke geopolitieke veranderingen plaats vonden: er kwamen andere routes naar de rijkdommen van het oosten, de Turken waren in opkomst. Rijke Venetianen belegden hun vermogen liever in landerijen op het vasteland dan in risicovolle handelsondernemingen. Met als gevolg dat de werkgelegenheid in Venetië zelf terugliep en de kloof tussen arm en rijk snel groter werd. Ook dat biedt ons een spiegel voor de maatschappij van vandaag, waar we ook midden in een wezenlijke overgang staan. En waar we, net als de Venetianen toen, onvoldoende oog voor hebben en geen greep op lijken te krijgen.

  We gaan naar Venetië om de magie van het verleden op te zoeken. En vinden er een spiegel van het heden.

 • In de hele wereld zijn er organisaties die geld bijeenbrengen voor de instandhouding van Venetië. Ook in Nederland. En dat is nodig ook. Italië betaalt het leeuwendeel, maar we kunnen het niet aan de Italianen alleen overlaten, daarvoor zijn de benodigde bedragen te groot. Venetië zakt, de zee stijgt en de lucht zit vol troep. Het agressieve zeemilieu is schadelijk voor metalen. Gas en roet tasten kunstwerken en gebouwen aan. Grote cruiseschepen klotsen de oevers stuk en het springtij zorgt voor acqua alte. Venetië ontvolkt: er wonen is voor gewone Venetianen onbetaalbaar geworden. Venetië is werelderfgoed. Venetië is uniek, en ook van ons. Als we het zo laten gaan, is het verval niet te stoppen. Er moet dus wat gebeuren.

  Ik maak graag voor elk verkocht exemplaar van Venetiaans Vuur een euro over aan de Vereniging ‘De Poorters van Venetië’, die zal zorgen dat de opbrengst ter beschikking komt van de projecten van de Stichting Nederlands Venetië Comité. En natuurlijk willen de Poorters graag dat u, net als ik, lid wordt van hun vereniging.

  Kijk op www.depoortersvanvenetie.nl

Voel, proef en beleef het Venetië van 1537.