Accountant Rob van Dam gaat op onderzoek naar een fout beleggingsproduct, de superwinst van een bank en een fraude in het verre Rusland. Het draait allemaal om een denkbeeldige grote Nederlandse bank. Valt die om of niet? De topbestuurders van de bank hebben een eigen plan dat ze superrijk kan maken. Zijn ze bereid te moorden als hun plan dreigt te mislukken?

‘Struikelbank’ is gebaseerd op drie aan de praktijk ontleende gevallen. Het boek beschrijft hoe (ook) bankmensen uitgaan van hun eigen referentiekader en te goeder trouw dingen doen die achteraf gezien onaanvaardbaar zijn.

 

 • Blijft u bij de bank die op haar klanten schiet?

  Struikelbank

  Sybren Kalkman heeft met zijn boek 'Struikelbank' de 'Haarlemse debuutprijs 2011' gewonnen. En dat is niet voor niets! Struikelbank is een bijzonder actueel verhaal over slachtoffers van de kredietcrisis die het recht in eigen handen nemen. In de proloog wordt de toon al goed gezet door een ceo van een bank met zwaar opgepoetste winstcijfers. In het eerste hoofdstuk stapt vervolgens een dame die haar spaargeld kwijt is met een pistool onder de arm het accountantskantoor van haar adviseur binnen om een en ander recht te zetten. Aanleiding voor de hoofdpersoon - een oud-partner van dit accountantskantoor - om hier zijn tanden eens in te zetten. 

  Hoewel het spannende verhaal voorop staat, is de diepgang waarmee de kredietcrisis aan de orde komt voor een thriller ongebruikelijk. Dat maakt het boek des te geloofwaardiger en interessanter. Struikelbank is een financiële thriller die actueler is dan ooit!

   

   

 • Juryrapport Struikelbank van Sybren Kalkman

  Sybren Kalkman met Struikelbank. 

  Een woord dat we nog niet kenden, maar de inhoud van dat begrip is bij iedereen hier in deze zaal bekend: een bank die gaat voor het grote geld, die alle ethische argumenten overboord zet opdat enkelen zoveel mogelijk geld kunnen vergaren maar uiteindelijk, omdat hoogmoed nu eenmaal nog altijd voor de val komt, struikelt en personeel en klanten in de grootst mogelijke ellende achterlaat.

  Sybren Kalkman heeft vóór op zijn typoscript zijn leeftijd genoteerd: 67 is hij en het zou de jury dan ook helemaal niet verbazen als hij na zijn pensionering eindelijk de tijd heeft gevonden de vaak uiterst criminele sluipwegen van het internationale bankwezen in kaart te brengen. Gegeven de financiële crisis is zijn verhaal een verhaal dat er toe doet, weliswaar ‘opgeleukt’ met allerlei thrillerachtige elementen en keiharde dames die niets uit de weg gaan, maar veel belangrijker is dat de jury zijn roman met plezier heeft gelezen omdat die actueel is, met vaart is geschreven, informatie over de schofterige wereld van de graaiers geeft die helaas betrouwbaar overkomt. Sybren Kalkman doet wat hij kan: goed schrijven, een spannend verhaal opbouwen en veel feitelijke informatie geven. Soms te veel: allerlei internationale, financiële termen en begrippen gingen het verstand van de jury vaak te boven De jury begreep ook niet waarom de auteur ieder hoofdstuk begint met een zogenaamd krantenbericht: het vergroot de betrouwbaarheid en de actualiteit maar de hoeveelheid ervan miste uiteindelijk het doel; de jury betrapte zichzelf erop die krantenberichten niet meer te lezen.

  Niettemin: Struikelbank is naar het oordeel van de jury zijn nominatie meer dan waard. • Waarom 'Struikelbank'?

  Ik was nieuwsgierig, bijvoorbeeld naar de oorzaken van de crisis, naar de samenhang. Daar kom je alleen achter als je op zoek gaat, maar dan is het ook leuk als het tot iets leidt. Maar er was nog een reden!

  Ik was boos! De crisis is vooral ontstaan door overdrijving. Ik geloof dat ons systeem grote fouten heeft maar niet fout is. Prikkels zijn evenmin verkeerd, overdreven, perverse prikkels wel. Ik ben bang dat we naar een maatschappij toe gaan met een steeds grotere onderkant van mensen die uit de boot vallen.

  Dat hangt samen met verschil in economische macht. Dat verschil is onvermijdelijk en op zich niet erg. Maar als mensen de macht die ze hebben zien als een vrijbrief om elke ruimte ten eigen bate in te nemen is het anders.

  Machtigen moeten hun houding veranderen. Noblesse oblige. Je bent nog altijd zelf verantwoordelijk voor de wijze waarop je je macht gebruikt. Veel ‘machtigen’ zien dat niet. Ik hoop dat dit boek ze aan het denken zet.

  En ik was verbaasd dat we die kredietcrisis en alles wat er sindsdien boven water is gekomen zo gelaten over ons heen laten komen. Daarom stellen de mensen zich in dit boek strijdlustiger op.

  In Struikelbank komt de kredietcrisis diepgaander aan de orde dan in een thriller gebruikelijk is, bovendien heeft het ook veel meer van een roman. Mijn vorige drie thrillers waren voornamelijk een spannend boek en meer niet. Als ik de beide eerste nu herlees is één ding duidelijk: ik zou het nu heel anders doen.

 • Verslag boekpresentatie 'Struikelbank'

  Door: Rein Swart

  Ziggy Klazes van Nieuwe Teisterbant begint de feestelijke presentatie van Struikelbank, de winnaar van de tweede Haarlemse debuutprijs, met de opmerking dat er gasten waren die bij het betreden van de Doelenzaal van de Stadsbibliotheek Haarlem dachten ze op een accountantsfeestje terechtgekomen waren. Het grote aantal in accountants in de volle zaal heeft dan ook te maken met de achtergrond van de schrijver. Nadat Ziggy de procedure nog eens heeft uitgelegd en Henriëtte Adema van de Stadsbibliotheek heeft bedankt voor haar coördinerende werkzaamheden, mag de prijswinnaar naar voren komen.

  Uitreiking Debuutprijs 2011Uitreiking Haarlemse DebuutprijsVoormalige accountant Kalkman zegt dat het moeilijk is je eigen werk te beoordelen en voelt zich daarom gesteund door het oordeel van de jury. Hij vindt zijn roman nu ook mooier. Hij verwelkomt zijn moeder die, hoewel hij zelf beseft dat de uitdrukking enigszins wonderlijk is, het zaadje heeft geplant, vervolgens zijn vriend Felix Rottenberg, die het eerste exemplaar in ontvangst zal nemen, zijn vrouw Dini en Fred Daane die de stille kracht achter zijn roman was. Fred is zelf ook met een boek bezig maar zal helaas niet kunnen meedoen aan de Haarlemse debuutprijs, omdat hij niet in Haarlem woonachtig is. Ziggy roept dat hij zich wel op een adres kan inschrijven. Dat kan dan wel bij mij, zegt Sybren gevat. 

  Struikelbank speelt zich af in een periode van zes weken in het jaar 2009, gaat over de kredietcrisis en is deels gebaseerd op ervaring en deels op fantasie. Kalkman heeft zich erover verwonderd dat de volkswoede tegen banken, maar vooral tegen toezichthouders en professoren is uitgebleven, maar noemt niet de Occupy beweging die toch even heel hard aan de bel heeft getrokken. Het spannende verhaal staat voor hem op de voorgrond. Hij verwijst naar de lezing Het raadsel van de verstaanbaarheid van jurylid P.F.Thomése die stelt dat het aantal verkochte boeken tegenwoordig als bewijs geldt voor de kwaliteit. Hoewel Thomése zich daarover kritisch uitlaat, is de stelling voor Kalkman een oproep aan de aanwezigen om die toch vooral waar te maken.

  Sybren en Felix dikke vriendenFelix Rottenberg ontvangt eerste exemplaarFelix Rottenberg neemt het eerste exemplaar in ontvangst. Hij is verheugd de moeder van Sybren op de eerste rij te zien zitten, verwelkomt alle accountants en prijst de bibliotheken voor hun goede werk. Zijn vriendschap met Sybren kende veel lagen en fasen. Toen Felix ooit in het ziekenhuis lag, schreef Sybren hem dat de vader van Felix en zijn moeder op dezelfde school gezeten hadden en dat hij haar aantrekkelijk vond, hetgeen de moeder van Sybren overigens meteen weerspreekt. De eerste ontmoeting kwam tot stand toen Rottenberg De Populier overnam van Huub Oosterhuis en Sybren als accountant hem op de hoogte bracht van de financiële toestand. Hij was elegant door zijn zachte praten en persoonlijke toon, een ambachtsman en raadgever. Later bij KPMG werd Sybren geassisteerd door ene Botteman die zo in de roman Karakter van Bordewijk zou passen. Met potlood en gum maakte hij andere rangschikkingen als dat nodig was.

  Struikelbank is een roman en een detective ineen, met een mooie beeldtaal, zonder overdreven beeldspraak en men verdrinkt er niet in. De zachtaardigheid van Sybren komt naar voren maar ook diens vlijmscherpe observaties. De verwondering en de fantasie komen steeds verrassend om de hoek kijken. Sybren bewondert de Italiaanse schrijver Gadda (1893-1973). Het motto van Struikelbank is ook aan hem ontleend. Onvoorziene rampen komen niet over ons, ze staan in een context.

  In Struikelbank wordt het moderne kapitalisme onder de loep genomen. Kalkman zag het in de loop der jaren veranderen in een casino-kapitalisme. Rottenberg spreekt van een monsterverbond van slechte slapers, mensen die iets te verbergen hadden. Net als Kalkman verbaasde hem het gebrek aan volkswoede over de financiële wereld na het gesol met klanten, terwijl er toch duidelijke wetenschappelijke signalen waren, zoals van John Gray, dat er iets mis ging. Hij vindt het belangrijk om de moed te hebben tegen de stroom in te zwemmen, de eigen intuïtie te volgen en bondgenoten te zoeken. Rottenberg noemt nog de bizarre moord in het Theepaviljoen in het Vondelpark als mogelijk onderwerp voor een nieuw boek van Kalkman.

  Vervolgens leest Kalkman een fraai fragment voor uit het begin van Struikelbank waarin de gepensioneerde accountant Rob van Dam nog iets probeert te redden na de zelfmoord van een slachtoffer van financiële producten. Hij bezoekt een drukke Amsterdamse kroeg en voert een hilarisch gesprek met kroegbaas Ton.

  Boekenpakket Struikelbank Sybren KalkmanLotte Sluyser, Marijke ten Hacken en Henriëtte AdemaLotte Sluyser overhandigt Kalkman het eerste pakket van zijn boeken. Ze vertelt dat de bibliotheek het schrijven en lezen wil stimuleren en dat er een digitale website in de maak is waarop debutanten hun werk kunnen plaatsen. Die krijgt zelfs misschien landelijke navolging.

   

 • Fragment uit Struikelbank

  Hij keek zonder tegen het licht te knipperen recht de zaal in. Achter hem, op een groot scherm, stond hij veertien keer vergroot. Henk van Gelder. De bestuursvoorzitter van AB Bank imponeerde en dat wist hij. ‘Het is tegenwoordig gebruikelijk dat bankdirecteuren verontschuldigingen maken.’ Hij liet een kleine pauze vallen. In de zaal zat het financiële journaille van Nederland. Een enkele verslaggever schreef. De meesten keken terug, een beetje slaperig. De natte sneeuw sloeg tegen de ramen.

        ‘Ik ben niet van plan om excuus te maken omdat Haagse politici dat van mij verlangen, ik ben bankier en ik heb mijn best gedaan.’

        Van Gelder, alleen op het podium, dronk een slok water. Zijn Chief Financial Officer stond achter in de zaal.

        ‘Beleggen brengt nu eenmaal risico mee. Zolang dat binnen grenzen blijft is daar niets mis aan. Bankiers bewaken dat voor hun klanten. De meeste beleggers laten dat graag aan ons over. En nu hebben ze onverwachte verliezen geleden. Dat ligt niet aan ons, maar aan de omstandigheden. Die hielden we twee jaar geleden voor onmogelijk, en met ons de hele financiële gemeenschap. Onze klanten wilden zelf graag producten met een hogere opbrengst. U vraagt, wij draaien. Eigen schuld, dikke bult? Nee. Dat ook niet. Dingen gebeuren gewoon zonder dat het iemands schuld is.’

        Van Gelder boog over het spreekgestoelte naar de camera, alsof hij dichterbij wilde komen. ‘Als mijnheer Pechtold niet weet wie hij de schuld van de crisis moet geven dan moet hij beter luisteren. Ik bied mezelf niet aan als zondebok. Mijn collega’s die wel excuses maken hebben er goede redenen voor. Zij houden hun hand op bij de overheid. Ze komen in de krant met haantjesgedrag en foute keuzes. Wij, bij AB Bank, hebben ons wel eens vergist, maar niets verkeerd gedaan. Ik zeg het nu anderhalf jaar, ik herhaal het hier: deze bank heeft geen foute kredieten.’ Van Gelder keek met ogen als zoeklichten rond.

        ‘AB Bank deed in 2008 business as usual. We zijn ervan overtuigd dat het niet anders kon en moest. Vlug, veilig en winstgevend.’ Hij bouwde wachtend op naar het grote nieuws: ‘Wij hebben over 2008 een recordwinst van 3,3 miljard euro behaald. 200 miljoen meer dan voorgaand jaar.’

        Er ging een zucht door de zaal. 3,3 miljard euro was een onverwacht hoog bedrag. Alsof er geen crisis was. Het was een ander bedrag dan er op zijn briefje stond. Geurt Brandsma, zijn CFO, staande achter de zittende journalisten, had een pijnlijke trek op zijn gezicht.

        Van Gelder zou op 1 juni aftreden. Als hij dan weg moest, dan met een recordwinst en vliegend vaandel. Er was 1,5 miljard te kort, die moesten ze er nog bij verzinnen. De balans laten zweten. Treasury & Markets onder druk zetten.

 • Recensie door Heiko Jessayan (FD)

  Heiko Jessayan recenseerde 'Struikelbank' voor het Financiëel Dagblad. Lees hieronder zijn recensie. 

   

  "De bank staat in brand, de aasgieren vliegen al over"

  "Struikelbank is behalve een financiële ook een moralistische thriller, alsof de auteur alsnog wil afrekenen met de Gordon Gekko's die in Nederland nog altijd vrijuit gaan."

  Struikelbank fd persoonlijk